banersmall.png
banersmall.png
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY
Školský poriadok materskej školy pri Základnej škole s materskou školou, Holumnica č. 121
Školský vzdelávací program "Zvedavé deti"