banersmall.png
banersmall.png

 

 

Dátum zverejnenia
Názov zmluvy Príloha  
18.01.2022 Rámcová zmluva o správe registratúry Príloha  
26.01.2022 Kolektívna zmluva Príloha  
25.02.2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany Príloha  
10.03.2022 Licenčná zmluva Príloha