banersmall.png
banersmall.png

Dátum zverejnenia
Názov zmluvy Príloha  
11.01.2021 Správa IT,Dodatok č.1. Príloha  
11.02.2021 Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikájucích fyzických osôb Príloha  
26.02.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o používaná dátovej služby Príloha  
30.09.2021 Rámcová kúpna zmluva školské ovocie Príloha  
30.09.2021 Poistenie_ZŠ Príloha  
30.09.2021 Poistenie_MŠ Príloha  
30.09.2021 Dodatok 1-2021_nájom nebytových priestorov Príloha  
01.12.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Príloha