banersmall.png
banersmall.png

Dátum zverejnenia
Názov zmluvy Príloha  
18.01.2019
Poistná zmluva 025 9002 553 Príloha  
22.03.2019 Produkt VÝHODA Príloha  
22.03.2019 Dodatok 1/2019 k zmluve o nájme nebytových priestorov Príloha  
28.5.2019 Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby Príloha  
30.8.2019 Rámcová dohoda na dodanie potravín Príloha  
30.8.2019 Rámcová dohoda na dodanie potravín -  základné potraviny Príloha  
30.8.2019 Rámcová dohoda na dodanie potravín - mlieko a mliečne výrobky Príloha  
30.8.2019 Rámcová dohoda na dodanie potravín - ovocie a zelenina Príloha  
30.8.2019 Rámcová dohoda na dodanie potravín - čerstvé mäso a mäsové výrobky,hydina a ryby Príloha  
30.8.2019 Mandátna zmluva Príloha  
27.9.2019 Zmluva o poskytovaní  dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Príloha  
4.10.2019 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku (ZŠ Holumnica) Príloha  
4.10.2019 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku (MŠ Holumnica) Príloha  
4.10.2019 Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby Príloha  
18.12.2019 Zmluva o balíčkovom účte Príloha Príloha