banersmall.png
banersmall.png

Dátum zverejnenia
Názov zmluvy Príloha
25.01.2018
Slovak Telecom a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb    Príloha
08.02.2018 SPP_Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu Príloha
26.02.2018
ŠEVT, a.s. Rámcová kúpna zmluva Príloha
19.03.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Príloha
26.03.2018 Zmluva o servisnej činnosti_ENERCOM s.r.o. Príloha
09.04.2018
Zmluva o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby Príloha
18.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov – Interaktívna škola Príloha
23.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - BOZP Príloha
29.06.2018 Komenský_Dodatok k zmluve č. DBK-18-06-0500_o poskytovaní služieb Príloha
18.07.2018 TELECOM_Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb. Príloha
15.08.2018 TOPSET_Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov. Príloha
01.10.2018 Mandátna zmluva Príloha
03.10.2018 Poistná zmluva 6 600 024 265 Príloha
03.10.2018 Poistná zmluva 6 600 024 361 Príloha
05.10.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Príloha
20.12.2018 Zmluva o účte KOMUNAL Príloha
  Zmluva o bežnom účte SPORObusiness Príloha
  Zmluva o elektronickej službe Príloha
  Zverejnenie k elektronickým službám Príloha