banersmall.png
banersmall.png

Dátum zverejnenia
Názov zmluvy Poznámka
10.3.2015 Výhoda ku Zmluve o  združenej dodávke  elektriny V prílohe
23.3.2015 Dodatok č.3 K Zmluve o dodávke plynu V prílohe
31.7.2015 Servis IT V prílohe
25.9.2015 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu V prílohe
18.10.2015 Kúpna zmluva V prílohe
14.12.2015 Zmluva o bežnom účte V prílohe
=======
Všeobecné obchodné podmienky
Sadzobník poplatkov
21.12.2015 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa V prílohe