banersmall.png
banersmall.png
2023-05-17
31.12.2013 Vedenie účtovníctva - dodatok č.1.  
20.12.2013 Slovenská sporiteľňa Zmluva o účte "KOMUNAL"
Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov
Všeobecné obchodné podmienky
Sadzobník poplatkov
Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie elektronických služieb a platobných kariet
17.12.2013 Mandátna zmluva BOZP  
26.9.2013 ŠPU_darovacia zmluva
23.9.2013 ÚIPŠ_prevod majetku
2.9.2013 SZUŠ_nájom
29.7.2013 NÚCEM_spolupráca